English       

 Trädgården - sektioner

Jag har strävat efter att skapa en balans mellan estetik och en mångfald av vanliga och ovanliga växter. Det har varit viktigt att experimentera med färg, form och växtval. Trädgården ligger i zon 3 (2) men microklimatet mildras en aning av vattnet runt omkring. Genomsnittlig årslägsta temperatur ligger runt -20 grader, (-22 den senaste vintern), vilket ger en USDA zon 6b.En botanisk trädgård strävar efter att ha ett så stort antal av växtarter som möjligt, helst många exotiska arter. Det estetiska är naturligtvis viktigt men kommer i andra hand. I en designträdgård är färg och form det viktigaste. Jag har velat skapa ett mellanting av detta.

Jag har strävat efter att ha många olika typer av planteringar eftersom jag har varit intresserad av växterna i första hand. Att bara odla för oss vanliga växter kan lätt bli lite trist men samtidigt måste ju sammansättningen passa in i omgivingarna och fungera tillsammans med klimatet. Eftersom Sverige är ett kallt land blir varje exotiskt tillskott till en trädgård desto mer värdefull.

Mitt mål med trädgården är att man ska bli inspirerad att prova en del ovanliga växter och visa att det går att odla vissa arter som inte är helt självklara i detta klimat. Det ska tilläggas att trädgården är under uppbyggnad och jag har som mål att utöka artantalet mer och mer.

Nedan kan ni läsa om de olika sektionerna:

Köksträdgården

Köksträdgården består av två bitar som ligger på en utdikad mosse. Vi försöker odla ett varierat antal grönsaker och örter och använder dem så långt det räcker i vår matlagning. Vi odlar också en del snittblommor som används till dekoration i verksamheten.

Lista med arter >>

Perennrabatter

Perennerna består både av traditionellt pålitliga trädgårdsperenner men ävern mer ovanliga arter och sorter. Jag utökar ständigt artantalet med inköpta och egensådda plantor.

Lista med arter >>

Liljor

En av de senaste tillskotten är vår liljerabatt. Det finns ett enormt utbud av olika arter och sorters liljor och liljeväxter. Jag har blandat rena liljor med iris och liljebesläktade arter.

Lista med arter >>

Rosor

Rosor är ett måste i varje trädgård och något man kopplar samman med Småland. Speciellt klätterrosor är också något som verkligen passar väl in i en vild skogsträdgård.

Lista med arter >>

Annueller

Ettåriga växter har jag blandat in där det funnits plats och där det behövts fyllas ut. Det är viktigt med annueller för det ger trädgården en intressant skiftning över och mellan åren. De flesta är sådda på plats eller inomhus. Jag har som mål att variera med olika färgteman för varje år.

Lista med arter >>

Japansk trädgård

Den japanska hörnan består av ett område med grusplan och upprätta stenar med växter och buskar runt om. När det gäller att välja ut arter som hör till den typiskt japanska trädgården är det inte alltid så lätt. De mest typiska buskarna är formklipta Azaleor, ofta arter som inte tål våra vintrar. För att trivas vill dessa också ha riktigt regniga somrar vilket vi inte har (även om det känns så). Det finns dock några buskar som vi kan odla, bra exempel är buxbom, idegran och andra sorters azalea eller rhododenron. Bambu är ju också ett typiskt inslag i asiatiska trädgårdar. Vi har för närvarande sex arter bambu.

Lista med arter >>

Mossträdgård

Efter inspiration från resor till Japan fick jag idéen att ha ett parti helt täckt av mossa under Knällsbergs stora lönn. Tillsammans med japanska lönnar och formklipta buskar utmed kanterna försökte jag ta efter de typiskt japanska mossträdgårdarna. En bra sak med en mossträdgård är ju att den är fin vinter, vår och höst så väl som under sommaren.

Lista med arter >>

Woodland

Under de stora almarna har vi gjort plats för planteringar av skuggälskande träd, buskar och perenner. Här har jag planterat växter som ska få breda ut sig och bilda större bestånd. Jag har haft som mål att få en bra mix med växter som även är vintergröna så man kan njuta av trädgården året om.

Lista med arter >>

Alpinträdgård

Nere vid kvarndammens stenkant har vi byggt upp ett stenparti där det ska växa fram ett sten/torrparti med dess typiska växter.

Lista med arter >>

Här kan ni följa trädgårdens årstidsväxlingar »


Till sist ska sägas att det inte går att beskriva en trädgård i ord, den måste besökas, välkomna!

 

   

© 2012 Kvarnen i Knällsberg | Knällsberg 2, 362 92 Tingsryd | 0477 - 120 42 | 0477 - 120 50 | 0733-85 47 27 | info@knallsberg.com