Mossträdgården

Under Knällsbergs stora lönn som säkert är över 150 år gammal har vi gjort plats för mossa med inspiration från japanska trädgårdar. Mindre buskar, träd, ormbunkar och örter ryms här också.Arter:
Vilda arter anges (vf). Ej härdiga arter i zon 2-3 anges inom parentes.

Träd och buskar

Japansk lönn, Acer palmatum 'Bloodgood'
Skogslönn (vf), Acer platanoides
Tibast (vf), Daphne mezereum
Vintergrön liguster, Ligustrum vulgare 'atrovirens'
Hägg (vf), Prunus padus
Trädgårdsskimmia, Skimmia x confusa (zon 2)
Hybrididegran, Taxus media 'Hillii'
Skogsalm (vf), Ulmus glabra

Mossor


Björnmossa,
Polytrichum commune
Kammossa
, Ptilium crista-castrensis
Andra bladmossor (utredning pågår)

Ormbunkar

Hjorttunga, Asplenium scolopendrium
Träjon, Dryopteris filix-mas
Strutbräken,
Matteuccia orientalis
Stensöta, Polypodium vulgare

Gräs och bambu

Kurilerbambu, Sasa kurilensis

Perenna örter


Italiensk munkhätta,
Arum italicum
Astillbe, Astillbe sp.
Parasollblad
, Astilboides tabularis
Tidlösa,
Colchium autumnale

Trädgårdens årstidsväxlingar »

   

© 2012 Kvarnen i Knällsberg | Knällsberg 3, 362 92 Tingsryd | 0477 - 120 42| 0733-85 47 27 | info@knallsberg.com